Tenaga Kependidikan

Nama Tenaga Kependidikan Pendidikan Ekonomi pada tahun 2017 sebagai berikut.

1. Wardani, S.Pd., M.Pd.