Nama Kaprodi dan Dosen

Nama Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi sebagai berikut.

No.TahunKetua Prodi
1.1981 s.d. 1985Drs. Hi. Hifni Maqaddam, M.Si.
2.1985 s.d. 1989Drs. Hi. Mas’ud Yusuf, M.Pd.
3.1989 s.d. 1990Drs. Wiyono
4.1990 s.d. 1994Drs. Rusdi Jalili
5.1994 s.d. 1998Drs. Darwin Bangun, M.Pd.
6.1998 s.d. 2001Drs. Hi. Eddy Purnomo, M.Pd.
7.2001 s.d. 2005Drs. Hi. Nurdin, M.Si.
8.2005 s.d. 2009Drs. Yon Rizal, M.Si.
9.2009 s.d. 2015Drs. Hi.Nurdin, M.Si.
10.2015 s.d SekarangDrs. Tedi Rusman, M.Si

Nama dosen Pendidikan Ekonomi pada tahun 2017 sebagai berikut.

1. Dr. Eddy Purnomo, M.Pd.

2. Dr. Erlina Rupaidah, M.Si.

3. Drs. H. Nurdin, M.Si.

4. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.

5. Drs. Teddy Rusman, M.Si.

6. Drs. I Komang Winatha, M.Si.

7. Drs. Yon Rizal, M.Si.

8. Rahmah Dianti Putri, S.E., M.Pd.

9. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.